Finnair

Palvelu on lopetettu. Vastaavan tiedon löydät Finnairin Internet-sivuilta.

Tjänsten är avstängd. Motsvarande information finns på Finnairs webbsidor.

The communicator service is closed. Similar information is available on the Finnair's web site.